Monday, 19 June 2017

Baby Girl Names Starting With B

Baby Girl Names Starting With B


baby girl names starting with B

Bramara

Brutadyuti ( Full of glow)

Bramani

Bhushita

Bhumika

Bhudevi

Bhumika

Bhiravi

Bhairavi

Bhupala

Bhumija

Bhudhara

Bhoumi

Bhumi

Bhiviksha

Bhuvija

Bhuvinya ( Bright)

Bhuvani

Bhuvanita

Bhuvanasya

Bhuvanavali

Bharathi

Bhargavi

Bhavaja

Bhavatarangini

Bhavana

Bhavinya

Bhasha

Bhashya

Bhasura

Bhasanta

Bhavita

Bhavinya

Bhishika

Bhaskari

Bhaskari

Bhagya

Bhavana

Bhamini

Bhanusree

Bhanuja

Bhagyavi

Bhavya sree

Bhavya Priya ( Lovely glow)

Bhavya Teja ( Glowing with her beauty)

Bhavyaja ( Feeling)

Bhavyaka ( Bright)

Bhavishya ( Future)

Bhavigna ( Good luck)

Bhavadhi ( Obedient)

Bhavagna

Bhadrika

Bhavagna ( Lalita)

No comments:

Post a Comment